TV SA - Dnevnik 16. 7. 2021. godine

FTV „Federacija danas“, 10. 6. 2021. godine.