Kazneno – popravni zavod Sarajevo, 2002. godina

Kategorija:
Finansijska FBiH
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Budžet FBiH i korisnici budžeta FBiH