Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla 2016.g

Kategorija:
Finansijska FBiH
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Budžet FBiH i korisnici budžeta FBiH