JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo,2009.g.

Kategorija:
Finansijska Javna preduzeca
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća