JP BH Pošta d.o.o Sarajevo,2010.g.

Kategorija:
Finansijska Javna preduzeca
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća