Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar za 2018.god

Kategorija:
Finansijska Javna preduzeca
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća