Javno poduzeće «Željeznice Herceg Bosna» Mostar

Kategorija:
Finansijska Javna preduzeca
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća