Izvještaj o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju „Pretisa“ društva za proizvodnju i promet proizvoda sa posebnom namjenom d.d. Vogošća za 2020. i 2019. god.