Izvještaj KJKP Park d.o.o Sarajevo za 2008.g

Kategorija:
Finansijska Javna preduzeca
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća