Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,2006.godina

Kategorija:
Finansijska FBiH
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Budžet FBiH i korisnici budžeta FBiH