Federalno ministarstvo kulture i sporta,2006. godina

Kategorija:
Finansijska FBiH
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Budžet FBiH i korisnici budžeta FBiH