VIZIJA

Misija Ureda je da bude nezavisni vrhovni revizorski autoritet Federacije Bosne i Hercegovine i pokretač promjena u životima građanki i građana, tako što svojim radom unapređuje sistem finansijskog upravljanja i kontrole, doprinosi većoj odgovornosti i transparentnosti u javnom sektoru.

MISIJA

Provođenjem revizija u skladu sa INTOSAI-jevim Okvirom profesionalnih objava, fokusirajući se na aktuelne teme, te pravovremenim i kvalitetnim izvještavanjem, Ured za reviziju želi da stvori nove vrijednosti u društvu i da podstiče zakonitost, efikasnost i uspješnost rada javnog sektora u FBiH.

VRIJEDNOSTI

  • Nezavisnost
  • Objektivnost
  • Kompetentnost
  • Transparentnost
  • Integritet
  • Inovativnost
  • Profesionalnost i povjerljivost
  • Održivost
  • Povjerenje