Vijesti i obavještenja

Studijska posjeta institucijama Republike Austrije

Predstavnici Ureda za reviziju institucija u FBiH,  Dragan Kolobarić, zamjenik generalnog revizora, Aida Đozić, rukovodilac Sektora za reviziju učinka i Ajsela Tanković, viši revizor za reviziju učinka su u periodu od 10. – 13. 10. 2022. godine boravili u Beču, u studijskoj posjeti institucijama Republike Austrije.

Posjetu je organizovala  Agencija Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) u okviru regionalnog projekta UN Women „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu” (2020.-2024.).

Cilj posjete bio je upoznavanje predstavnika institucija za reviziju javnog sektora iz Bosne i Hercegovine i Srbije sa praksama za unapređenje rodne ravnopravnosti u politikama i budžetima Republike Austrije.

Tokom trodnevnog boravka u Beču, organizovani su sastanci i prezentacije  predstavnika  Ureda za budžet Parlamenta Republike Austrije, Revizorskog suda Republike Austrije, Razvojne inicijative INTOSAI-ja (IDI), Federalnog ministarstva finansija Republike Austrije, Gradske uprave Beča, te Federalnog ureda za upravljanje učincima.

Studijska posjeta je bila dobra prilika za prikupljanje informacija o mogućnostima za uključivanje rodnih pitanja u procese revizije i predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje kapaciteta vrhovnih revizijskih institucija za provođenje revizija u oblasti rodne ravnopravnosti, koje se provode uz podršku UN Women.

Sarajevo, 19. 10. 2022. godine