Vijesti i obavještenja

Saopćenje za javnost o objavljenom izvještaju revizije učinka „praćenje realizacije preporuka iz izvještaja revizije učinka: Upravljanje smještajnim kapacitetima budžetskih korisnika FBiH“

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Upravljanje smještajnim kapacitetima budžetskih korisnika FBiH“, koji je objavljen 2017. godine. Cilj praćenja bio je procijeniti da li su Vlada FBiH i Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH preduzele odgovarajuće aktivnosti na osnovu Izvještaja revizije učinka, te u kojoj mjeri su date preporuke realizovane.

Utvrđeno je da su Vlada FBiH i Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH preduzimale određene aktivnosti na realizaciji datih preporuka, ali da one nisu bile dovoljne kako bi se preporuke u potpunosti realizovale. Od ukupno šest preporuka koje su date u predmetnom Izvještaju, četiri su djelimično realizovane, dok su kod dvije preporuke pokrenute početne aktivnosti.
Utvrđeno je da Vlada FBiH nije osigurala izradu plana upravljanja smještajem budžetskih korisnika i da nije izvršila procjenu optimalnog korištenja raspoloživih prostora Vlade FBiH. To je za posljedicu imalo da se upravljanje smještajem i dalje ne vrši planski, kako bi se na osnovu detaljne analize potrebnih i raspoloživih prostora Vlade FBiH osigurale maksimalne uštede u Budžetu FBiH.
Služba za zajedničke poslove nije uspjela uspostaviti pouzdane i sveobuhvatne podatke o svim prostorima u vlasništvu FBiH i prostorima kojima pravo raspolaganja imaju federalne institucije. Uspostavljene evidencije i dalje ne pružaju kvalitetne podatke o svim raspoloživim prostorima u pogledu njihovog stanja i funkcionalnosti. Pored toga, Služba i dalje ne raspolaže detaljnim podacima o svim ugovorima o zakupu budžetskih korisnika FBiH.

Konstatovano je smanjenje troškova zakupa za smještaj budžetskih korisnika FBiH zbog činjenice da je značajan broj institucija FBiH sa sjedištem u Sarajevu smješten u kupljene poslovne prostorije u objektu „Energoinvest“ u Sarajevu. S druge strane, kada je u pitanju smještaj institucija FBiH u Mostaru, utvrđeno je da kupljeni objekat „Staklena banka“ još uvijek nije stavljen u funkciju, te da zahtijeva dodatna ulaganja i adaptaciju, iako je za njegovu kupovinu inicijalno potrošeno 5,9 miliona KM.

Ured za reviziju cijeni da je neophodno dodatno angažovanje Vlade FBiH i Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH kako bi se realizovale date preporuke i osiguralo efikasno i ekonomično upravljanje smještajnim kapacitetima institucija FBiH, u cilju smanjenja budžetske potrošnje, te planskog i odgovornog upravljanja javnim sredstvima.
Kompletan Izvještaj revizije učinka dostupan je na web-stranici Ureda za reviziju: www.vrifbih.ba.

GENERALNI REVIZOR
Dževad Nekić