Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom regionalnog sastanka revizorskih timova paralelne revizije učinka iz oblasti rodne ravnopravnosti

Timovi revizije učinka vrhovnih revizijskih institucija iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koji provode paralelnu reviziju iz oblasti rodne ravnopravnosti, održali su u Beogradu 5. decembra 2023. godine peti regionalni sastanak. Projekat podržava i organizira UN Women, na osnovu Sporazuma o provođenju paralelne revizije učinka koji su u februaru 2023. godine potpisale vrhovne revizijske institucije učesnice. Svrha projekta je promocija UN-ovog Cilja održivog razvoja 5 – „Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i djevojčice.

Sastanku je ispred Ureda za reviziju institucija u FBiH prisustvovala rukovoditeljica Sektora za reviziju učinka Aida Đozić, te Amela Balić i Negra Alijagić Selimbegović, revizorke za reviziju učinka koje su provele ovu reviziju.

Tema sastanka bila je prezentacija zaključaka i preporuka pojedinačnih revizija. Pored toga, nakon prezentacija, održana je diskusija o narednim koracima u cilju zajedničkog predstavljanja rezultata projekta paralelne revizije učinka. Predstavnici vrhovnih revizijskih institucija načelno su se složili da će se izraditi zajednička publikacija uz podršku organizacije UN Women.

Izvještaje o provedenim revizijama učinka do sada su sačinili i na svojim internet-stranicama objavili Ured za reviziju institucija u FBiH i Državna revizorska institucija Srbije.

Sarajevo, 8. 12. 2023. godine.