Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli

U prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli 20. 2. 2023. godine generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Dževad Nekić i dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  Meldina Kokorović Jukan potpisali su Memorandum o saradnji.

Ovo je četvrti od planiranih memoranduma sa Ekonomskim fakultetima, a ranije je potpisan sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Bihaću, čija realizacija je započeta provođenjem aktivnosti predviđenih memorandumom.

Potpisivanjem se omogućuje provođenje saradnje između između Ureda za reviziju i Ekonomskog fakulteta, kroz:

  • organizovanje stručne prakse studenata u Uredu za reviziju;
  • organizaciju gostujućih predavanja na Ekonomskom fakultetu;
  • učešće profesora i/ili studenata na fokus grupama i obukama u Uredu za reviziju;
  • planiranje i provođenje drugih aktivnosti od zajedničkog interesa.

 

 

                                                                                                      Sarajevo, 20. 2. 2023. godine