Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenom izvještaju finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio Izvještaj o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu, kojem je dato mišljenje s rezervom za finansijske izvještaje i mišljenje s rezervom o usklađenosti sa zakonskim propisima.

Sarajevo, 14. 8. 2023. godine