Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio je na svojoj internet-stranici izvještaje o finansijskoj reviziji za 2019. godinu sljedećih subjekata:

Red br.  

Subjekt revizije

Mišljenje
o reviziji finansijskih izvještaja o reviziji  usklađenosti
1. Općina Kalesija S rezervom S rezervom
2. Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona Pozitivno S rezervom
3. Ministarstvo finansija Hercegbosanske županije Pozitivno S rezervom
4. Uprava za ceste Hercegbosanske županije Pozitivno S rezervom
 

5.

Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije  

S rezervom

 

S rezervom

6. JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Pozitivno Pozitivno
 

7.

JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  

Pozitivno

 

S rezervom

 

8.

Javno preduzeće „Vodokom“ d.o.o. Kakanj  

Negativno

 

S rezervom

 

9.

Kantonalno javno komunalno preduzeće “Rad“ d.o.o. Sarajevo  

Negativno

 

S rezervom

10. Javno preduzeće Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo S rezervom S rezervom

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

Ostale revizije obavljaju se u skladu s Planom revizija za 2019/2020. godinu. Izvještaji će biti objavljeni sukcesivno, sa konačnim rokom do 30. 9. 2020. godine.