Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

 

 

R.br.

 

Subjekat

Dato mišljenje  

Broj datih preporuka

o finansijskim izvještajima o usklađenosti sa zakonskim propisima
1. Javno poduzeće Šumsko-gospodarsko društvo „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar S rezervom Negativno 15
2. Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo Negativno Negativno 24
3. Javno preduzeće „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj S rezervom Negativno 22
4. Javno preduzeće Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići Negativno Negativno 27

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

 

Sarajevo, 16. 6. 2022. godine