JU Fakultet političkih nauka u Sarajevu,2007.g.

Kategorija:
Finansijska Kanton
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Kantonalni budžet i korisnici kantonalnih budžeta