JP međunarodni aerondrom Sarajevo d.o.o. za 2011.g

Kategorija:
Finansijska Javna preduzeca
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća