Izvještaj o reviziji planiranja strateških ulaganja, financijskih transakcija vezanih za takva ulaganja i uticaja istih na objavljene finansijske izvještaje JP «BH Telecom», 2004. godina