Grad Sarajevo, 2004. godina

Kategorija:
Finansijska Kanton
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Gradovi i općine