Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, 2007.g.

Kategorija:
Finansijska FBiH
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Budžet FBiH i korisnici budžeta FBiH