Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, 2003. godina

Kategorija:
Finansijska FBiH
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Kantonalni budžet i korisnici kantonalnih budžeta