Centar «Skenderija» d.o.o. Sarajevo, 2005. godina

Kategorija:
Finansijska Javna preduzeca
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća