BH Telecom d.d. Sarajevo za 2011.g

Kategorija:
Finansijska Javna preduzeca
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća