Istaknuto

Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2021. godinu

Prema članu 6. stav (2) Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i članu 51. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, donosi se Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2021. godinu. On sadrži informacije o poslovanju i finansijski izvještaj Ureda za 2021. godinu. Dostavlja se Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju i možete ga pročitati ovdje.