Featured

Development Strategy of the Audit Office of the Institutions in the FBiH 2021–2025.

Strategija razvoja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH 2021–2025. godine definiše strateške i posebne ciljeve koji će biti vodilje u radu u narednom petogodišnjem periodu. Strategiju možete detaljnije pročitati ovdje.