Istaknuto

Sigmina profesionalna ocjena rada vrhovnih revizijskih institucija u Bosni i Hercegovini

SIGMA, zajednička inicijativa Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) obavilesu treću profesionalnu ocjenu rada ureda za reviziju u Bosni i Hercegovini u 2019/2020. godini. Cilj je bio da se pruži podrška uredima u njihovom razvoju, kako bi nastavili ispunjavati međunarodne standarde i dobre evropske prakse. Izvještaj o profesionalnoj ocjeni rada dostavljen je Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju i dostupan je ovdje.