Истакнуто

Ревизорски извјештај о најважнијим налазима и препорукама за 2021/2022. годину

Уред је, сходно члану 16. став 6) Закона о ревизији институција у Федерацији БиХ, сачинио Ревизорски извјештај о најважнијим налазима и препорукама за 2021/2022. годину, који садржи најважније налазе и препоруке из обављених финансијских и ревизија учинка, те Извјештај о финансијској ревизији Извјештаја о извршењу Буџета Федерације БиХ за 2021. годину. Извјештај можете преузети овдје.