Istaknuto

Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2021/2022. godinu

Ured je, shodno članu 16. stav 6) Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH, sačinio Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2021/2022. godinu, koji sadrži najvažnije nalaze i preporuke iz obavljenih finansijskih i revizija učinka, te Izvještaj o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu. Izvještaj možete preuzeti ovdje.