Featured

Audit report on the most important findings and recommendations for 2019/2020.

Ured je, shodno članu 16. stav 6) Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH, sačinio Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2019/2020. godinu, koji sadrži najvažnije nalaze i preporuke iz obavljenih finansijskih i revizija učinka, te Izvještaj o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu. Izvještaj možete pročitati ovdje.