Konkursi, Vijesti i obavještenja

Konkurs za prijem pripravnika u Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine je 15. 6. 2022. godine raspisao Konkurs za prijem pripravnika. Cjelovit tekst Konkursa dostupan je ovdje.