Vizija, misija i strategija

24.4.2013 | O uredu za revizijuVizija


Vizija budućeg razvoja Ureda za reviziju zasnovana je na dosljednjom provođenju revizije u skladu sa ISSAI okvirom revizije. Usmjerena je ka stvaranju dodatne vrijednosti u javnom sektoru u FBiH, kroz podsticanje efikasne i efektivne upotrebe javnih resursa, te stalnom unapređenju sistema transparentnog finansijskog upravljanja i povećanju javne odgovornosti za upravljanje javnim sredstvima.
Ured za reviziju želi biti prepoznatljiv kao liderska revizorska institucija javnog sektora u okruženju i regionu, te kao vrhovni revizorski autoritet i promoter prepoznatljive revizorske prakse.  

Misija

Ured za reviziju, kao nezavisna, profesionalna i nepolitična organizacija, provodi revizije i putem pravovremenih i kvalitetnih izvještaja o reviziji, permanentno izvještava Parlament FBiH i ostale zakonodavne organe na svim nivoima vlasti u FBiH, organe izvršne vlasti i druge nadlažne institucije i tijela i javnost uopće, o načinu upravljanja  javnim sredstvima, odnosno o tome da li se javnim sredstvima upravlja na regularan način, ekonomičan, efektivan i transparentan način.

Strategija

Kontinuirano usmjeravanje razvoja Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu sa međunarodno priznatim standardima i najboljim praksama u Evropskoj Uniji. Zajedničke vrijednosti, pristupi i prioriteti u ovom procesu će stvoriti najbolje preduslove za Ured za reviziju da osigura i poboljša odgovornost javne administracije prema građanima Bosne i Hercegovine, kroz analizu trenutnog stanja i predviđenih potreba u Bosni i Hercegovini, vezanih za razvoj javne administracije i upravljanja javnim rashodima u zemlji. Polazne tačke i podloga za izradu Strateškog djelovanja su Limska deklaracija i Meksička deklaracija, Međunarodni INTOSAI revizijski standardi, ISSAI Okvir u Bosni i Hercegovini i Etički kodeks za revizore u javnom sektoru.