Odluke

1.7.2019 | Javne nabavke

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za usluge hotelskog smještaja u Sarajevu i Mostaru za 2019.god
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterskog materijala za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za budžetsku 2019.god 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za budžetsku 2019.god 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku štamparskih i knjigovodstvenih usluga za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019.god
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme za budžetsku 2019. god
Odluka o izboru ponuđača i dodijeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za 2019.god
Odluka o izboru ponuđača i dodijeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za 2019.god
Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za 2019.god
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za nabavku goriva za 2019.god
Odluke o poništenju postupka nabavke
Odluka o poništenju postupka javne nabavke - nabavka telekomunikacijskih usluga za LOT1, LOT2 i LOT3 za 2019